Vi moderater nöjer oss inte förrän skolan klarar av att ge alla elever bästa tänkbara start i livet.

Till kommunfullmäktige i Tierps kommun

Motion                                                         

Skolan har börjat efter jullovet. Många barn o unga i Tierps kommun har sett fram emot att börja skolan. Återförenas med klasskamrater och lära sig nya saker. Tyvärr vet vi att detta inte gäller alla. För många börjar första dagen i skolan med ångest och en klump i magen. Det handlar om barn och ungdomar som inte bara återvänder till undervisning och klasskamrater, utan även till sina mobbare och dagliga plågoandar,

Enligt Friends senaste undersökning har 29 % av eleverna i årskurs 3-6 och 19 procent i årskurs 6-9 i någon gång under det senaste året blivit kränkta av en annan elev eller vuxen på skolan. Detta leder till stort lidande och konsekvenserna blir i en del fall livslånga. Tierp har en högre andel barn och unga än andra kommuner i länet som mår psykiskt och fysik dåligt. Detta måste vi ta på allvar och göra något åt.

Som förtroende vald i Barn och Ungas Utskott kan jag inte acceptera detta. Jag kräver noll tolerans mot mobbare och att omedelbara åtgärder med evidensbaserade metoder vidtas i våra skolor för att komma tillrätta med problemen. Det är rektorernas ansvar att tillsamman med lärare, pedagoger, föräldrar och elever samverka i detta. I skolan ska alla berörda lägga stort fokus på hur alla behandlar varandra i skolan. Om hot, våld, kränkningar och mobbing, sker på våra skolor skall detta omedelbart polisanmälas. Detta skall även gälla när det sker på internet.

Mot bakgrund av detta yrkar vi att fullmäktige beslutar:

  • att det ska råda nolltolerans mot hot, våld, sexistiska trakasserier och mobbing i kommunens skolor.
  • att uppdra till ordförande i Lärande och ungas utskott att årligen rapportera från varje rektorsområdes samtliga skolor, förskolor och fritidshem angående mobbing, handlings, likabehandlings och åtgärdsplaner. Där syfte, mål och åtgärder tydligt kan följas upp av utskottet.
  • att uppdra till beredningen Barn och Unga att ta fram ett fråge formulär med evidens angående trivsel, kränkning, mobbing, sexistiska kränkningar i våra skolor.

Åsa Sikberg (M)                                       Lars-Göran B Karlsen (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar