Vård och omsorg och Handels programmet skall finnas kvar på Högbergs skolans gymnasium.

 

 

Det är dags att Säkerställa framtidens behov av kompetens inom vård och omsorg och handel.

Högbergskolan utbildar anställningsbara ungdomar och har ett nära samarbete med kommunens företag genom programråden. Skolan har hög kompetens på sina lärare.Om de politiska besluten är långsiktiga och tydliga kan Högberskolan utvecklas och försätta att leverera utbildning med hög kvalitét inom vård och omsorg och handel.

Vård och omsorg
Om vi ser till framtidens vård och omsorgs behov så har Tierps kommun 31 sjuksköterskor och 260 undersköterskor. Landstinget har 45 sjuksköterskor och 15 undersköterskor verksamma i Tierps kommun. Förutom dessa finns ett antal sjuksköterskor och undersköterskor i vår kommun som är anställda i privata företag. Totalt finns sammanlagt 351 tjänster i kommunen som har sitt ursprung från omvårdnads programmet.

Om 5 % av dessa av olika anledningar slutar sin anställning per år behöver de olika vårdgivarna i kommunen årligen rekrytera minst 18 personer. För att täcka behovet behöver Högbergsskolan utbilda ca 30 elever i varje årskurs för att vi i kommunen ska kunna vara själv försörjande på denna kompetens.

Enligt kommunens produktionschef har vi redan nu problem med att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor. Om vi måste täcka vårt behov med personal som måste pendla till kommunen kommer det att leda till att vi får:

•                    Högre personal omsättning

•                    Högre rekryteringskostnader

•                    Oönskad löneglidning

•                    Sämre kvalité i omsorgen på grund av sämre urval

Därför är det av strategisk vikt för kommunen att utbildningen görs så populär att kommunen i huvudsak kan rekrytera kvalificerad vård och omsorgs personal som bor i kommunen.

Handels programmet
Av tradition är handeln och industrin de viktigaste näringarna i Tierps kommun!” Det finns ca 300 handelsanställda i Tierps kommun. Handelsprogrammet står för entreprenöriellt lärande på flera plan.

Om 5 % av dessa av olika anledningar slutar sin anställning per år behöver handels arbetsgivarna i kommunen årligen rekrytera minst 15 personer. För att täcka behovet behöver Högbergsskolan utbilda ca 25 elever i varje årskurs för att vi i kommunen ska kunna vara själv försörjande på denna kompetens.

2012 bestämde den styrande majoriteten i kommunen att handels programmet skulle läggas ner. Handels lärare har flera gånger påpekat att eleverna kan läsa kurser i B-form. I dag har handels 12 elever i årskurs 2 och 10 elever i årskurs 3, några av dessa elever kommer från andra kommuner. Handelsprogrammet står för enreprenöriellt lärande på flera plan. I ungt företagande i årskurs 3 startar alla ett eget företag som de driver och utvecklar tillsammans med en mentor från arbetslivet och får på så sätt lära sig att starta, driva och utveckla ett företag. Dessa elever kan bli framtidens företagare i vår kommun. Handelsprogrammet passar utmärkt att göra om till ett lärlingsprogram.

Med anledning av vad som ovan anförts yrkar vi att fullmäktige måtte besluta:

Att uppdra åt kommunstyrelsen att organisera och erbjuda ett attraktivt omsorgscollege.

Att uppdra åt kommunstyrelsen att organisera, erbjuda och utveckla handelsprogramet som ett lärlingsprogram .

Lars-Göran Birkehorn Karlsen och Åsa SikbergInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar