Valfrihet även i Tierp

Det avslutande kommunfullmäktigesammanträdet före sommaruppehållet, inleddes med att årets eldsjäl, kulturstipendiater och miljö och kulturpristagare fick både blommor, applåder och hyllningar framför presidiepulpeten i A salen i Tierps kommunhus. Det kulturella temat fortsatte sedan med att en nyckelharpist förtjänstfullt framförde två melodier med lokala rötter. Ett trevligt och somrigt inslag!

Den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har långt om länge gått med på att upphandla sitt första äldreboende i privat regi. Nya Moderaterna har länge drivit på för att denna valfrihetsreform också skulle införas i Tierps kommun, men motståndet har varit hårt, och från Vänsterpartiet, kommunisternas parti, hördes det sedvanliga tuggandet om att det att var rent nyliberalt att låta gamla människor välja fritt mellan olika typer av äldreboenden. Partiets företrädare har för övrigt flera gånger i fullmäktige öppet deklarerat att Vänsterpartiet kategoriskt motsätter sig att valfrihet införs i kommunen.

För oss i Tierpsmoderaterna känns det bra att denna frihet nu kommer de äldre i vår kommun till del. Dessutom kommer tillkomsten av en privat aktör inom äldreboendesfären att göra att den service som bedrivs i kommunal regi äntligen får något att mäta sig med. Ytterligare en positiv effekt av att man nu öppnar upp för ett privat äldreboende berör personalen. Med fler aktörer ökar även de anställdas valmöjligheter, och man kan väl tryggt förmoda att inte heller denna valfrihet bland främst kvinnor ses på med blida ögon bland dem som med närmast religiös övertygelse ogillar valfrihet.

Det går att genom idogt arbete påverka både samhället och politiken, även om man inte sitter vid makten. Vi inom Tierpsmoderaterna fortsätter att arbeta för att Tierps kommun skall bli en ännu bättre plats att bo och verka i. Tierp behöver en ny och ansvarsfull kommunledning, och vi fortsätter målmedvetet att arbeta mot detta mål, även om kommunfullmäktige nu har tagit sommarlov.

Avslutningsvis önskar vi er alla en riktigt skön och bra sommar!

Christer BolinInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar