Uppmärksammade underskott

Vid det kommunfullmäktigesammanträde som avhölls tisdagen den 8 april, kom en hel del uppmärksamhet att riktas mot den årsredovisning som nyligen presenterats. Verksamheterna fortsätter att dra över med i genomsnitt ungefär 25 miljoner kronor per år, vilket är en stor skillnad mot den budget som lagts. Det var en stabilt dålig ekonomi som visades upp, och, som Nya Moderaternas gruppledare Daniel Blomstedt så riktigt påpekade i debatten, så är det resultaten som bygger framtiden.

Den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, visade sig inte vara särskilt oroade över sakernas tillstånd, även om kommunstyrelsens ordförande och högste ansvarige för sakernas tillstånd, i vanlig ordning från talarstolen “tog ansvar” för de brister som förekommer. Det har han gjort i många år nu, utan att någon förändring till det bättre kommit till stånd. Från miljöpartistiskt håll var man närmast stolt över vad som åstadkommits, något som knappast vittnar om ett ansvarsfullt handhavande av skattebetalarnas pengar.

Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning! Rösta på Nya Moderaterna den 14 september!

Christer Bolin Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar