Trygghet och samhälls service har alla Tierps invånare rätt till eller?

Interpellation                                               2013-04-07

Men anledning av kommunens svar att de släcker ner gatubelysningen runt om i Tierps kommun för att spara pengar så undrar jag var tog kommunens ansvar vägen. Kommunen har ett ansvar att öka trygghets och säkerhetstänkandet för alla kommunens invånare. I målen i kommunens översiktsplan, står det bland annat att kommunens vision är att prioritera utveckling av tillväxt och god livsmiljö, samt att barn och unga är prioriterade.

Då är det beklagligt att man då inte värnar om säkerhet och trygghet i hela kommunen. De skattebetalande kommuninvånare som bor ute i de små orterna har också rätt till samhällsservice. Stegvis tas dock servicen bort från dem som bor längst bort från tätorterna. Ytterligare ett bevis på att kommunen inte genomför den vision som  kommunen lovar i sin översiktsplan.

Nu har kommunen tagit bort väg belysningen på Allevägen som förbinder väg 76 och Hembygdsgårdens område, där Österlövsta hembygdsförenings väg belysning börjar och går intill vägen in till Hornbergsgården, lokalen som invigdes År 1986. uthyrs till föreläsningar, allmänheten och föreningsmöten och privata fester m.m. Allevägen förbinder även hela bostadsområdet runt hela hembygdsområdet. Allevägen är förbindelsen ner till 76:an och den busshållsplats som ligger där för UL trafiken.

Hur ska man få hela Tierp att leva och utvecklas? När Alla kommuninvånare inte är lika viktiga för kommunen.

Så min fråga till kommunledningen är:

Varför och vad är syftet med att kommunen har släkt ner gatubelysningen på Allevägen i Skärplinge ?

Åsa Sikberg (m)

 

 Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar