Traumatiserade barn i fokus

Tisdagens kommunfullmäktigesammanträde blev en ganska stillsam historia, där de ideologiska skillnaderna mellan den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och Nya Moderaterna främst kom i dagen i två frågor.

Nya Moderaternas Lars-Göran Birkehorn Karlsens och Åsa Sikbergs motion om att öka medvetenheten hos såväl föräldrar som bl.a barnomsorgspersonal, om det trauma som riktigt små barn utsätts för när de separeras från sina primära vårdnadshavare, samt att öppna upp för fler aktörer inom barnomsorgen, ogillades av den styrande majoriteten. Allt var i princip bra, om man fick tro den politiskt ansvariga, som valde att lägga fokus på somliga föräldrars svar på en enkät, samt på personalen engagemang. Problemet var bara att ingen ifrågasatt detta.

Motionen handlade primärt om barnen, och det faktum att små barn vid upprepade tillfällen skadas av att skiljas från mamma och pappa, eller andra närstående med föräldraansvar. Ett väldigt litet barn förstår inte att dessa viktiga människor kommer att komma tillbaka senare under dagen, utan barnet upplever ett stressande trauma, i vilket det tror att det för alltid blir övergivet. Detta trauma upprepas varje gång barnet lämnas bort till andra personers omvårdnad, oberoende av hur mycket empati dessa än har. Barnets hjärna duschas i stresshormoner, och forskning har slagit fast att sådant leder till problem senare i livet, t.ex koncentrations och inlärningssvårigheter, ångest, m.m. Motionen syftade till att uppmärksamma detta, men tragiskt nog röstades den ned. Nya Moderaterna vägrar dock att sluta kämpa för barnens bästa!

Nästa punkt på dagordningen där de ideologiska skiljelinjerna blev synliga, var den som handlade om den s.k medborgardialog som kommunens Demokratiberedning arbetet fram. Tierpsmoderaternas ordförande, Per Davidsson, förklarade att han för personlig del inte hade mycket till övers för dylika dokument, fyllda av luftiga fraser. Han tyckte det vore bättre om kommunen antog en policy som stipulerade att frågor från allmänheten som inkommer via brev, eller e-post, alltid skall besvaras inom tre dagar. I Tierps kommun är det inte ovanligt att människor får vänta tre månader, ibland till och med dubbelt så lång tid, innan de får ett svar. Så skall det givetvis inte vara, och det är en punkt som Nya Moderaterna tänker ändra på efter valet i september, förutsatt att vi får förtroendet att ta över styret av kommunen, tillsammans med våra vänner i Allians för Tierp.

Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning! Rösta på Nya Moderaterna i valet i september!

Christer Bolin Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar