Till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Undertecknade ledamöter och ersättare i Beredningen lärande och unga är mycket missnöjda med att höstens möten har ställts in av ordföranden. Vårt senaste möte var 2011-05-11!

Beredningen Lärande och Unga fick 2011-04-05 ett uppdrag av KF:  ”att lämna förslag på hur skolutvecklingen ska säkerställas i Tierps kommun”. Vid mötet 2011-04-13 fick beredningen en föredragning om den nya skollagen och andra förändringar inom skolan av Lars Broberg. Vid nästa möte 2011-05-11 delades beredningen in i olika grupper för att ta fram tio viktiga målområden för skolan som sedan skulle kunna diskuteras i Tierpspanelen och i övriga medborgarforum. Efter det har våra möten ställts in. Förklaringen till det sägs vara att det inte finns resurser hos Processtöd att hjälpa vår beredning, när två tillfälliga beredningar har startats. Skolans problem har däremot inte ställts in. Det finns problem både med lokaler och resultat i skolan. Det finns stort behov av en beredning som arbetar med skolans problem.

Alliansens ledamöter i beredningen anser att befintliga beredningar ska prioriteras före tillfälliga och att skolan är en så viktig kommunal angelägenhet att Beredningen för lärande och unga inte får ställas in. Vi kräver ett möte med beredningen snarast och väl före årsskiftet.
Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar