Skolan tände debattglöden

Kommunfullmäktige hade en diger föredragningslista att jobba med vid tisdagskvällens sammanträde. A salen i Tierps kommunhus var välbesatt av både ledamöter, tjänstemän, allmänhet och press, och luften blev snabbt både fuktig och kvalmig. Detta inverkade dock inte menligt på debattlustan. Nya Moderaternas gruppledare Daniel Blomstedt riktade hård kritik mot det policydokument kallat Funktionsnedsättning 2015, som Beredningen för omsorg och livsmiljö tagit fram. Daniels avslutande ord, Gör om, gör rätt, sammanfattade väl vad som borde göras. Kommunen har övernog av luddiga och tjocka policydokument som samlar damm. Ett policydokument skall vara kort och koncist. Viljeinriktning och mål skall vara tydligt angivna, för att på så sätt vara lätta att följa.

Den bostadsförsörjningsplan som Beredningen för tillväxt och samhällsbyggande tagit fram, och som antogs av fullmäktige under kvällen, var enligt Daniel Blomstedt ett utmärkt exempel på hur dokument av den här typen bör vara. Om alla planer och policys i kommunen vore lika koncisa, skulle mycket vara vunnet. Tyvärr är de inte det.

Nya Moderaternas Lars-Göran Birkehorn Karlsens motion om att öppna porten till Tierp, tände debattglöden i kammaren, i synnerhet den del av motionen som handlade om de dokumenterat dåliga och alarmerande s.k meritvärdena bland eleverna i skolan i Örbyhus. Flickornas meritvärde ligger klart under det värde flickorna i Uppsala presterar, men det är ändå långt över vad pojkarna i Örbyhusskolan når upp till. Situationen är minst sagt allvarlig. Barnen är vår framtid! Med dåliga betyg löper barnen risk att ha svårt att hävda sig på arbetsmarknaden, och en skola med så dåliga resultat, upplevs knappast som attraktiv att placera sina barn i, av föräldrar från storstaden som letar efter ett bra och prisvärt boende på landet inom pendlingsavstånd till sina arbeten. Bara mellan 55 och 71% av eleverna i Örbyhus skola blir behöriga till gymnasiet, och så kan det givietvis inte få fortsätta!

Den styrande majoriteten viftade dock indignerat bort kritiken, och valde att i vanlig oordning hellre försvara systemen och skolledningen, än barnen och individerna. En kvinnlig, socialdemokratisk fullmäktigeledamot hävdade rent av att resultaten i skolan inte var viktiga! Med den inställningen är det inte så svårt att förstå varför skolan generellt sett i Sverige brottas med så pass stora problem som den gör, och varför kunskapsnivåerna sjunker bland eleverna.

Nya Moderaterna kommer aldrig acceptera en skola där inte kunskap och eleverna sätts i centrum!

Revisorerna riktade kritik mot kommunledningen, och Daniel Blomstedt framhöll att om Sverige hade haft lika dåligt ordning på sin ekonomi, hade landet inte kunnat hantera den djupa ekonomiska krisen så väl som det gjort. Inte heller skulle staten ha kunnat stötta kommunerna på det sätt som skett i krisens spår. Det hade helt enkelt inte funnits pengar till det, med ökad arbetslöshet och problem av samma typ som i de länder i Europa som haft oturen att styras av socialistiska regeringar.

Nya Moderaterna och Alliansen tar ansvar. Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning!

Christer BolinInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar