Skolan åter i fokus – referat från Kommunfullmäktige

De dåliga resultaten i Tierps grundskola är alarmerande och illavarslande inför framtiden. Trots detta gör den styrande majoriteten i kommunen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ingenting reellt och konkret för att komma till rätta med problemen.

Nya Moderaterna i Tierp har länge påtalat dessa problem från talarstolen i kommunfullmäktige, och har även motionerat och interpellerat i ämnet, men den styrande majoriteten har bildligt talat valt att titta åt ett annat håll. Vid tisdagskvällens fullmäktigesammanträde var dags igen.

Tierpsmoderaternas Åsa Sikberg tog återigen upp de dåliga resultaten inom grundskolan, vilka är de näst sämsta i länet. Det faktum att nära hälften av eleverna i Tierps grundskola inte når upp till kunskapsmålen, och att hela 40% av gymnasieelverna saknar behörighet för högre studier vid universitet och högskola, borde oroa den styrande majoriteten, men att döma av de ordrika uttalandena från dess representanter är så inte fallet.

Men eftersom det från det hållet tidigare i fullmäktiges talarstol har framhållits att det är betydligt viktigare att eleverna vet vad addition är, än att de vet vad två plus två är, så är det knappast förvånande. Det är hursomhelst lätt att instämma i Åsa Sikbergs uttalanden om att målet måste vara att alla elever skall klara nian, och att Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning.

Tierpsmoderaterna är flitiga motionärer, och en hel del av det som blir gjort i kommunen har faktiskt rötterna i motioner från våra ledamöter i fullmäktige, även om detta sällan uppmärksammas. Uppsnyggningen av centrum i Örbyhus är ett exempel, och det tillkom efter motionerande och interpellerande av Lars-Göran Birkehorn Karlsen.

Det senaste exemplet, är den inventering av trafikmiljöer med fokus på säkerhet för samtliga trafikanter som nu kommer att göras, efter en motion av Tierpsmoderaternas gruppledare, Daniel Blomstedt, och ersättaren i fullmäktige, Christer Bolin.

Tierpsmoderaterna fortsätter att arbeta för alla kommuninnevånares bästa, för deras möjligheter, trygghet och valfrihet, oavsett vilka de än är, var de än har blivit födda, hur gamla de än är, vilket kön eller läggning de än har, om de tror på Gud eller inte, osv. Alla är unika, och alla är individer. Alla behövs, och alla måste ges möjligheter att utvecklas och växa utifrån sina egna, specifika förutsättningar. Därför är skolans roll och kvalitet så otroligt viktig, både för den enskilde individen och för kommunen och samhället i dess helhet.

Delar du våra värderingar och åsikter? Tycker du också att Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning? Då är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss!

Christer BolinInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar