SKOLAN ÅTER I FOKUS

Säsongens sista fullmäktigesammanträde före sommaruppehållet, hölls på kvällen den 11 juni i Folkets Hus i ett sommarfagert och grönskande Karlholm. Några representanter för allmänheten passade glädjande nog på att utnyttja den möjlighet som bjuds att före varje fullmäktigesammanträde fritt ställa frågor till de styrande politikerna, i det här fallet Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Frågorna handlade om resursneddragningar inom vården av handikappade barn.

Nya Moderaternas gruppledare Daniel Blomstedt kunde, när väl det ordinarie fullmäktigesammanträdet inletts, till sin oförställda glädje konstatera att den styrande majoriteten för första gången sedan han inledde sin politiska bana 1998, nu valt att bifalla en av hans motioner. Tack vare Daniels motion kommer nu fortsättningsvis ännu en s.k allmänpolitisk debatt att hållas under året. Detta kommer inte bara ge fullmäktiges olika ledamöter ett bra tillfälle att på djupet debattera aktuella ämnen, utan även ge allmänheten en bättre möjlighet att ta del av de olika alternativ och förslag till lösningar, som finns inom politiken. Detta är bra för demokratin.

Daniel fick också ett uttömmande svar från ansvarig politiker på sin interpellation om vad som görs inom kommunen för att främja folkhälsan. Folkhälsan är ett viktigt område och det var bra med ett klargörande på den punkten.

Skolfrågan tände inte bara debattglöden hos många ledamöter, utan visade också än en gång på de ideologiska skillnader som finns i synen på skolan, och vad som behöver göras åt den. Partierna i Allians för Tierp ( M, C, FP och KD ) hade lagt ett samlat förslag på konkreta åtgärder för att förbättra de allt sämre skolresultaten i kommunen, och på så vis i förlängningen hindra en del av den utslagning, de merkostnader och det lidande som detta för med sig. Det förslaget fick häpnadsväckande nog inte ens diskuteras i den beredning som är tillsatt för att syssla med just skolfrågor. I beredningen skulle tydligen bara majoritetens luftiga visioner diskuteras, medan konkreta förslag på åtgärder inte ansågs höra hemma där.

Luftiga visioner i all ära, men de allt sämre resultaten i flera av kommunens skolor, visar att åtgärder är av nöden. Tierps kommun hamnar på en föga hedrande 240:e plats av 290, när en sammanställning görs över bäst skola för satsade medel. Vad gäller faktiska skolresultat ligger Tierps kommuns elever på 264:e plats i riket, och så kan det bara inte få fortsätta. Det är förstås heller inte acceptabelt att 35% av eleverna i årskurs nio i kommunen inte lyckades få godkända betyg. Det är hela 6% sämre än riket i övrigt, och ett kraftigt underkännande av den förda skolpolitiken.

Att det ser så illa ut som det gör förvånar dock inte. I debatten hävdade t.ex en ung, kvinnlig socialdemokratisk skolpolitiker på fullt allvar att det är viktigare att eleverna vet vad addition är, än att de vet vad tre plus ett är. Med den logiken överförd till t.ex sjukvården, räcker det att en läkare vet vad cancer är. Att kunna göra något åt sjukdomen rent handgripligt är inte lika viktigt. Absurt, minst sagt, och tyvärr är det barnen som betalar det allra högsta priset för det här tänkandet.

Den som lämnar grundskolan utan godkända betyg och grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna, har tyvärr ytterst små chanser att få ett bra och värdigt liv i dagens samhälle. Detta leder till ohälsa, missbruk, kriminalitet, utslagning och en massa annat elände, och som om inte detta vore tragiskt nog, så är samhällskostnaderna för detta enorma. Kravlöshet är allt annat än snällt. Kravlöshet är ett svek.

Barn med särskilda behov måste fångas upp tidigt, och ges allt det stöd de behöver för att klara sin skolgång på ett bra sätt. Nya Moderaterna fortsätter oförtrutet att arbeta för detta. Under åren har vi lagt ett flertal motioner i fullmäktige om situationen i skolan, och vi har även interpellerat i frågan. Vi pekar på sådant som uppenbart är allvarligt och fel, och vi vägrar acceptera att barn släpps ut ur skolan efter nio år, utan att ha ens grundläggande färdigheter för ett självständigt, gott och delaktigt liv.

Barnen är vår framtid. Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning!

Christer BolinInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar