Rättvisa konkurrensregler är ett rimligt krav

MOTION till kommunfullmäktige i Tierps Kommun

Tierps kommun är en landsbygdskommun med stark utvecklingspotential. Kommunen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle och tillsammans kan vi skapa en eko-effektiv ekonomi. Men det krävs samverkan med de gröna näringarna. Det finns redan idag många företag som verkar inom produktionen av livsmedel i vår kommun, men det kan bli fler.

Det gäller en levande landsbygd som kan skapa nya arbeten och behålla arbeten i kommunen och i länet. Om de gröna näringarna får fortsätta att utvecklas och växa så får vi också ha kvar vårt vackra öppna landskap och en levande attraktiv landsbygd.

Att låta våra barn och äldre äta de råvaror som produceras runt knuten eller inom länet, är i ett längre perspektiv både ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Dessutom innebär det en kvalitetshöjning och trygghet att veta att vårt livsmedel är producerat i vår närhet enligt svensk lagstiftning.

Grönsaker, ägg, olika sorters kött, fisk och spannmålsprodukter ska lokala småföretagare i samverkan med mindre grossistföretag kunna lägga anbud på vid kommunal upphandling. Detta går alldeles utmärkt att göra genom anpassade och rättvisa konkurrensförutsättningar med rimliga och relevanta krav, t.ex. ska det finnas en möjlighet att lägga anbud på delar av förfrågningsunderlaget. Kommunen skall naturligtvis ställa de svenska miljö- och djurskyddskrav som krävs vid sådana livsmedelsupphandlingar.

Vi i moderaterna och centerpartiet vill se en sådan viljeinriktning från kommunens sida.

Mot bakgrunden ovan yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar:

  • Att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en livsmedelspolicy med specifika kvalitetskrav som grund till kommande förfrågningsunderlaget vid livsmedelsupphandlingar, med syfte att fastställa att de livsmedel som kommunen upphandlar ska vara producerade på ett sätt som är i nivå med svensk miljö- och djurskyddslagstiftning
  • Att möjliggöra anbudsläggning på delar av förfrågningsunderlaget. (Exempelvis anbudsläggning på enbart nötkött, fläskkött, lamm, kyckling, ägg, grönsaker m.m)

Tierp 2012-11-06

Åsa Sikberg (M)                 Sara Sjödal (C)

 Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar