Pressmeddelande angående Tierps kommuns köp av Crosshallen.

http://www.unt.se/nyheter/tierp/kommun-koper-omtvistad-crosshall-5002360.aspx

Pressmeddelande

Det är häpnadsväckande att Tierps kommun nu köper Crosshallen.

Den kan kosta upp till nio miljoner att köpa från MX-hallen. Hur mycket kommer det att kosta att färdigställa hallen? Hur mycket kommer det att kosta att färdigställa markområdet? Hur mycket kommer det att kosta att driva crosshallen per år? Hur påverkar detta övriga utbildningar på Högbergsskolan? Hur mycket kostar subventionerna av hyrorna på elevhemmet?

Möbeln ska rustas snart för 45 miljoner kronor.

Detta görs samtidigt som Kommunen förväntas göra ett resultat som är 36 miljoner sämre än budget, en budget i vilken man glömde att ta upp den nya förskolan.

Inget av dessa projekt har beslutats i vare sig Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige och därmed har oppositionen inte fått möjlighet att vara delaktiga i besluten. Ur demokratisk synpunkt är detta inte bra.

Samtidigt så är det få elever som söker till Vårdcollege och Teknikkollege utbildningarna på Högbergsskolan. Det har fått till följd att kommunen har svårt att rekrytera undersköterskor och teknik företagen i kommunen har svårt att hitta tekniker. Många äldre får idag omsorg av outbildad personal trots att kommunen själv ansvar för utbildningen. Våra omsorgstagare förtjänar en kvalificerad omsorg.

Om vi Moderater haft makten hade vi istället för att satsa på en crosshall till några få elever, satsat på att göra Vårdcollege och Teknikcollege utbildningarna på Högbergsskolan så attraktiva att så att flera elever söker dessa, vilket skulle få till följd att kommunen blir självförsörjande på undersköterskor och att teknikföretagen som skapar välstånd till kommunen hittar de tekniker de behöver för att kunna expandera sina verksamheter.

Medborgarnas skattepengar ska förvaltas och användas på ett ansvarsfullt sätt.

För mer information kontakta:

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Bruksgatan 17
748 50 Tobo
0702-501 501Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar