Positivt i Karlstad, trots regnet

Under den gångna helgen var undertecknad och Jan Salomonsson för Tierpsmoderaternas räkning närvarande vid den s.k Flerlänskonferensen, vilken i år arrangerades i ett allt annat än soligt Karlstad. Regnet formligen vräkte ned från stålgrån och vredgade höstskyar, men inget av detta förmådde rå på den positiva atmosfär och det goda humör, som fanns bland konferensdeltagarna inne på Gustav Fröding Hotel, strax öster om Karlstad.

Deltagarna serverades ett antal intressanta och givande föredrag, samtliga med olika vinklar på den moderata politiken. EU parlamentarikern Anna-Maria Corazza-Bildt talade om de tydliga skillnaderna mellan den moderata och socialdemokratiska synen på Europa, kommunalrådet i Solna, Lars Rådén, gjorde på ett förtjänstfullt sätt en genomgång av de viktiga integrations och migrationsfrågorna, medan vår nya arbetsmarknadsminister, Elisabeth Svantesson, redogjorde för vår viktiga jobbpolitik. Geier Stab, från norska Höyre – de norska Moderaterna – bjöd på värdefulla tips från den nyligen avslutade norska valrörelsen. Det kanske viktigaste av dessa tips var tipset att knacka dörr.

Fyra partiinterna arbetsgrupper redogjorde också kortfattat för sitt arbete. Dessa har arbetat med så skilda uppgifter som brott, hälsa och skola, samt partiets handlingsprogram. Ur det senare var följande fyra områden de allra viktigaste: Jobben, kvalitet i välfärden, konkurrenskraft i hela landet, samt utrikes och säkerhetspolitik.

Representanter för arbetsgrupperna hade därefter en paneldiskussion under partisekreteraren Kent Perssons ledning, kring vad arbetsgrupperna kommit fram till.

Partiet fortsätter sin förnyelse, och fortsätter att ödmjukt och prestigelöst lyssna på människor. I en föränderlig värld är det viktigt att själv våga utvecklas, oavsett om man är en enskild människa, eller ett politiskt parti. Nya Moderaterna har det modet. Det är ett relevant nutidsparti för framtiden, med moderna lösningar på aktuella problem, som inte säger nej till utveckling och framåtskridande. Vi som var närvarande på Flerlänskonferensen i Karlstad tvekar inte om detta.

Nu jobbar vi alla stenhårt för att säkra en tredje valseger i september nästa år, och en fortsättning på den politik som framgångsrikt klarat Sverige genom den värsta krisen sedan 1930 talet. En politik som sätter människorna före systemen, och som flyttar makt från den politiska sfären tillbaka till de enskilda människorna. En ansvarsfull politik för arbete, välfärd och välstånd, för ett sammanhållet, tryggt och mänskligt Sverige, där alla behövs och får vara med. Det är det valet 2014 i grunden handlar om att försvara.

Christer BolinInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar