Platsbristen på Danielsgården

Den bifogade artikeln i UNT beskriver konsekvenserna av problemen med platsbristen på Danielsgården. I artikeln intervjuas två Centerpartister och man får uppfattningen att C varit drivande i denna fråga. Detta stämmer inte. Den som drivit frågan i Kommunfullmäktige sedan 2013 är den moderate fullmäktigeledamoten Lars-Göran Birkehorn Karlsen. Han har interpellerat tre gånger,  9 april 2013, 8 april 2015 och 20 september 2016. Den senaste interpellationen behandlades av Kommunfullmäktige som en fråga.

Lars-Göran skickade interpellationen och det tal han höll i fullmäktige till UNT:s journalist dagen efter fullmäktige, denne uppgav samma dag att han inte hade tid att skriva om Lars-Görans Interpellation och tal. Istället kom idag den bifogade artikeln

Lars-Görans tal i fullmäktige:

Pia, platsbristen på Danielsgården har varit en följetong i fullmäktige sedan jag uppmärksammade problemet första gången, med den interpellation jag skrev den 14 december 2012. I det skriftliga svar jag fick av dig Pia, i april 2013, framkom att en handlingsplan med kort och långsiktiga lösningar upprättats och att kommunen under 2012 betalat i snitt 4 000 kronor per dag för 504 dagar, totalt 2 016 000.

Trots dina försäkringar om framgångsrika åtgärder i det första interpellationssvaret kvarstår problemet och i en ny interpellation som jag skriver den 4 april 2014 frågar jag om planen verkligen tagits fram och varför situationen inte blivit bättre. I det skriftliga svaret jag får framgår att handlingsplaner tagits fram och att situationen förbättrats.

Under sommaren 2016 får jag vetskap om att problemen fortfarande kvarstår genom att anhöriga till flera patienter kontaktar mig. Trots att kommunens biståndshandläggare beslutat att den färdigbehandlade patienten skall få vila och rehabilitering på Danielsgården efter avslutad specialistvård, kan denne bli kvar inom specialistvården i flera veckor. Att en gammal människa inte får den rehabilitering de behöver i tid efter en svår sjukdom eller olycka, kan få svåra konsekvenser för denne.

De generella konsekvenserna av platsbristen på Danielsgården är att:

  • den skapar onödigt lidande för patienter
  • den skapar problem för deras anhöriga
  • kommunen förlorar flera miljoner
  • landstinget får platsbrist inom specialistvården vilket leder till att andra patienter i behov av specialistvård får vänta

Pia Wårdsäter: Nu har kommunen haft platsbrist i minst fem år på Danielsgården och uppenbarligen fungerar inte handlingsplanen. Hur länge tycker du att det är rimligt att gamla människor ska få lida? Och hur många miljoner av medborgarnas pengar tycker du att kommunen kan slösa bort? Ni Socialdemokrater säger till medborgarna att ni är ett parti som satsar på välfärd? Ni föregår sannerligen inte med gott exempel i Tierps kommun.

http://www.unt.se/uppland/tierp/fardigbehandlade-kostar-miljoner-4386974.aspxInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar