Nya vattentaxan föremål för debatt

Tisdagskvällens kommunfullmäktigesammanträde blev en ganska odramatisk tillställning, som dessutom klarades av på relativt kort tid. Men så lyste de verkligt stora, ideologiskt särskiljande frågorna i stort sett med sin frånvaro. Men visst fanns det åsiktsskillnader, för att inte använda uttrycket olika verklighetsuppfattning.

Det kändes smått surrealistiskt när en företrädare för den styrande majoriteten helt frankt deklarerade att det inte finns några problem med att obehöriga personer ibland uppehåller sig på kommunens skolgårdar. Att hävda motsatsen, var att spela på rädsla, hävdade han.

Det finns tyvärr krafter som satt sådant i system, helt visst gör det det, men dylikt bekämpar man inte genom att inte bara blunda för faktiska problem, utan även förneka deras existens. Ingen vinner på en sådan strategi, utom just de krafter som alla demokratiska krafter gemensamt borde bemöta.

Förslaget till revidering av taxan för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Tierps kommun, kom att föga förvånande att bli föremål för debatt. Enkelt uttryckt blev det väldigt fel när det nya taxesystemet skulle införas, vars konsekvenser skulle ha lett till ett mycket kraftigt överuttag av pengar från kommunens innevånare. Som tur var upptäcktes räknefelen i tid, och systemet sågs över.

Nya Moderaterna i Tierp har länge verkat för en utjämning av vattentaxorna, så att skillnaderna mellan flerfamiljshus och villor blir mindre. Den taxeförändring som sjösattes i höstas, tog viktiga steg åt detta håll, men tyvärr räknade man alltså rejält fel någonstans.

Tierpsmoderaternas gruppledare, Daniel Blomstedt, har lagt ned mycket tid, energi och möda på att sätta sig in i frågan, och inte minst vad det var som blev så fel med uträkningen. För detta arbete hyllades han från talarstolen av Centerpartiets gruppledare, Catarina Deremar.

Trots att de uppenbara felräkningarna har rättats till, innehåller förslaget till den reviderade vattentaxan fortfarande högre kostnader för villaägare, än för boende i flerfamiljshus. Detta beror på hur man valt att konstruera systemet. Den moderata kommungruppen reserverade sig till förmån för det yrkande som Daniel lämnade in, enligt vilket kostnaderna skulle fördelas mer rättvist mellan olika boendeformer. Centergruppen anslöt sig till denna reservation.

Men det förvånande knappast att den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, röstade emot yrkandet. De visade därmed tydligt att det där med rättvisa inte alltid är så viktigt. Åtminstone inte i praktiken.
Christer BolinInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar