Article

Ny motion

Till kommunfullmäktige Tierps kommun

Snygga upp kvarteret Lejonet i centralorten

Ända sedan Realskolan revs har tomten vanvårdats. Trots att den är lerig vid regnväder och knölig och hal vintertid används tomten till bilparkering. Då det inte finns markerade platser är det ganska kaotiskt med bilar som står lite hur som helst. Nuvarande utseende bidrar inte till en trivsam centrummiljö.

Jag föreslår därför att kommunen ställer i ordning tomten med planteringar efter Södra Esplanaden och Rådhusallén samt att den inre delen av tomten dels asfalteras och markeras som parkeringsplatser, dels kompletteras med gröna ytor.

Tierp 2011-02-08

Per Bergsten (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar