Motion till kommunfullmäktige i Tierps kommun. Öppna porten till Tierp!

Stockholm och Uppsala står för 55 % av Sveriges tillväxt. Befolkningstillväxten i Uppsala är, efter Stockholm, snabbast i landet. Länet har de senaste fem åren vuxit med cirka 18 000 personer.

Från Örbyhus tar det 26 minuter att åka med Upptåget till Uppsala och det tar ca 35 minuter att åka bil till Uppsala. En villa på 160 kvm kostar ca 3 540 000 i Uppsala och ca 1 370 000 i Örbyhus. Det skiljer således drygt 2 miljoner kronor vilket borde locka många barnfamiljer som inte har råd att köpa villa i Uppsala att istället göra det i Örbyhus. Trots detta är inflyttningen av barnfamiljer från Uppsala låg.

Skäl till att porten är stängd:

  • Örbyhus skola är ökänd som den skola som har sämst resultat av grundskolorna i kommunen och är en av landets sämsta grundskolor, dessutom har skollokalerna ofta haft en skadlig inomhusmiljö på grund av fukt.
  • När man kommer till Örbyhus med bil från Uppsala gör Örbyhus inget trevligt intryck. På Slottsvägen möts man av kullar med tistlar, när man därefter svänger av mot centrum möts man av en sportanläggning i totalt förfall samt ett mycket tråkigt och dåligt skött område runt butikerna, badhuset och parkeringen.

Om fler barnfamiljer från Uppsala lockas till Örbyhus kommer det att få positiva konsekvenser för Tierps kommun:

  • Befolkningsstrukturen på kommuninnevånarna kommer att bli bättre.
  • Skatteintäkterna kommer att öka.
  • Priserna på villor och bostadsrätter kommer på sikt att öka vilket gör att nybyggnation blir lönsamt.

Därför är det är dags att vi öppnar porten till Tierps kommun! 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts, samt att åtgärderna är av strategisk betydelse för Tierps kommuns utveckling, föreslår jag fullmäktige besluta:

  • Att Örbyhus skola ska få en ledning, lärare och resurser samt hälsosamma lokaler som leder till att skolan inom två år ska bli en av Sveriges bästa grundskolor.
  • Att kommunen tar fram ett förslag på hur Örbyhus centrum miljö kan förskönas och rustas.
  • Att kommunen planlägger och tar fram fler billiga tomter i Örbyhus på vilka det ska kunna byggas villor, bostadsrätter och hyresrätter.

Att kommunen aktivt marknadsför fördelarna med att bo i Örbyhus då ovanstående att satser är genomförda, med målsättningen att Örbyhus ska ha en befolkning på 3000 personer 2020

Tobo 2012-03-28

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

 Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar