Motion till kommunfullmäktige i Tierps kommun.

Lyft fram Tierps unika kultur och stärk därmed Tierps varumärke.

Kulturarvet speglar ett folks själ. Här förenas det mest livskraftiga i det nationella arvet, med det bästa som skapas i andra länder, och av andra folk. Den förenar förankringen i tradition och historia med nya tiders utmaningar. Kulturen är också ett uttryck för respekt för mångfald, valfrihet och rätten till olikheter.

Tierps unika tradition av folkmusik, folkdanser och sånger, samt nyckelharpans roll som bärare av bygdens musik bör få en mer framträdande roll för att stärka Tierps varumärke och kultur.

Vid högtidliga tillfällen bör kommunen i högre grad än vad som idag är fallet använda spelmanslagen, folkdanslagen och Eric Sahlström Institutet. Exempel på sådana högtidliga tillfällen är Nationaldagen, Midsommarafton, invigningar, skolavslutningar samt då kommunen får prominenta besök från Sverige eller andra länder.

Jag föreslår också att efter ett val då ett nytt kommunfullmäktige sammanträder för första gången att det första sammanträdet göras högtidligare.

Spelmanslagen, folkdanslagen och Eric Sahlström Institutet kan med fördel även användas i skolundervisningen för att lära ut folkmusik och folkdans samt i de kommunala omsorgerna för underhållning.

Med anledning av ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar:

  • Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur spelmanslagen och folkdanslagen oftare kan användas vid högtidliga tillfällen.
  • Att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka hur och i vilken omfattning spelmanslagen, folkdanslagen och Eric Sahlström Institutet kan användas i kommunala verksamheter.
  • Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram samarbetsavtal som reglerar samarbetet mellan kommunen spelmanslagen, folkdanslagen och Eric Sahlström Institutet, där bidrag kopplas till motprestationer.
  • Att kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå hur det första kommunfullmäktige sammanträdet efter ett val kan göras högtidligare.

Tobo den 28 Maj 2015
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar