Motion till kommunfullmäktige i Tierps kommun.

Minimistandard för livräddande åtgärder på kommunens äldreboenden.

I samband med ett möte med Uppsala läns landstings verksamhetsledare för ambulanssjukvården Per Andersson, framkom att på många äldreboenden i nord uppland saknas defibrillatorer. Dessutom framkom att all personal på äldreboendena inte behärskar att utföra hjärtlungräddning och första hjälpen.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslår vi fullmäktige besluta:

  • att kommunen ser till att all personal på kommunens äldreboenden kan ge första hjälpen och hjärtlungräddning samt att tillräcklig tid till regelbunden övning ges för personalen
  • att kommunens samtliga äldreboenden skall vara utrustade med defibrillatorer

Tobo 2012-02-08

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)                  Åsa Sikberg (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar