Motion till KF “Upphandla alla livsmedel med minimikrav i nivå med svensk djurskyddslagstiftning.”

Sveriges bönder måste följa svensk djurskyddslagstiftning, världens strängaste lagstiftning för att värna djurens bästa och minimera risken för smittspridning och antibiotikaresistens. Att som offentlig verksamhet inte ställa samma lagkrav som miniminivå på de livsmedel som serveras i verksamheterna är inget annat än ett svek genetmot de svenska bönderna.

Det har visat sig att S+MPmajoritetens löften under 2013 om att nu har kommunen ordentliga upphandlingskrav på plats som säkrar att kommunen ställer flertalet krav i livsmedelsupphandlingen i nivå med svensk djurskyddslagstiftning bara var en uppmålad kuliss. I verkligheten är det mer än hälften av alla blandprodukter, exempelvis pannkaka, som inte kommer från Sverige. Förklaringen till att det ser ut så är att kommunen ställer endast kvalitetskrav på livsmedel som tillhör kolonial och djupfryst. S+MPmajoriteten har valt att inte ställa djurskyddskrav på dessa stora produktgrupper. Det handlar om tonvis med pannkakor och animaliska blandprodukter varje år som inte uppfyller svensk djurskyddslagstiftning som miniminivå.

Denna lucka i kommunens nuvarande livsmedelsupphandling måste täppas till.

Med hänvisning till bakgrunden ovan yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar:

-att samma upphandlingskrav som ställs för kött, chark och mejeriprodukter med tillägg för områdena nötkött, fläskkött och ägg ställs på alla livsmedel som kommunen upphandlar.

-att kommunen snarast möjligt fasar ut de livsmedel som idag inte uppfyller de upphandlingskrav som ställs för kött, chark och mejeriprodukter med tillägg för områdena nötkött, fläskkött och ägg.

Åsa Sikberg (M)                      Sara Sjödal (C)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar