Motion angående: Inrätta tillfällig beredning ”Integrationsberedning”

Kommunstyrelsen i Tierps kommun har, 2014-10-21, för tredje gången inom loppet utav ett år fattar beslut om att utöka antalet platser för ensamkommande aslysökande barn. Dessa individer utgör en av flera grupper som efter att de anlänt till Sverige, och i detta fall Tierps kommun, ska integreras i samhället.

Kommunen har fått kritik för integreringen i skolan. Vi har också en hög arbetslöshet. Det är vår uppfattning att det i Tierps kommun saknas en tydlig fastställd politiks strategi för hur de som anländer till kommunen ska integreras i samhället.

Ett lyckat integrationsarbete är grunden för minskat utanförskap och därmed ökade förutsägningar för den enskilde individen att förverkliga sig själv. Ökad integration och minskat utanförskap skapar även bättre förutsättningar för kommunen att satsa mer resurser på kärnverksamheterna så som skola och omsorg.

Mot bakgrund av ovanstående yrkas härmed att Kommunfullmäktige måtte besluta:

Att tillsätta en tillfällig beredning med uppdrag att arbeta fram en kommunal integrationsstrategi för att långsiktigt minska utanförskapet.

Tierp 21 oktober 2014

Daniel Blomstedt (M)                                                  Åsa Sikberg (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar