Motion angående Införande av ytterligare en Allmänpolitisk debatt

De allmänpolitiska debatterna som hålls i samband med budget fullmäktige tenderar av förklarliga skäl till att bli en allmän budgetpolitisk debatt.

Budgetprocessen har förändrats genom åren och med den, den politiskt praktiska agendan. För ett antal år sedan hade vi 2 allmänpolitiska debatter om året kopplade till budgetarbetet.

För att vidga och offentliggöra den politiska debatten gentemot våra medborgare tror jag att det skulle vara värdefullt att återinföra en andra allmänpolitisk debatt, förslagsvis i juni och utan direkt koppling till budgetarbetet.  Det skulle kunna tänkas att det fastställs en rubrik till respektive tillfälle eller så är den helt allmän. Detta skulle möjliggöra för allmänheten att ta del av de olika partiernas allmänna ståndpunkter i olika frågor utan ett specifikt föreliggande ärende.

Mot bakgrund av ovanstående yrkas härmed att kommunfullmäktige måtte besluta:

Att uppdra till Demokratiberedningen att utforma förutsättningarna för en andra allmänpolitisk debatt enligt ovan intentioner.

Tierp November 2012

Daniel BlomstedtInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar