Moderaternas kamp för bra barnomsorg, valfrihet och kvinnligt företagande fortsätter.

Moderaterna i Tierp vill värna:

  1. Små barns behov genom att minimera antalet separationer
  2. Föräldrars valfrihet genom att skapa alternativ till den kommunala förskolan
  3. Kvinnligt företagande genom att uppmuntra avknoppning inom skola och förskola

Läs artikel o dagbarnvårdarna

http://www.unt.se/nyheter/tierp/dagbarnvardare-far-inte-jobba-4582068.aspx

Läs artikel om motsättningarna i politiken

http://www.unt.se/nyheter/tierp/oenighet-om-dagbarnvardare-4582085.aspxInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar