Miljövänliga kommunikationer mellan Tobo och Örbyhus.

Gång och cykelvägen mellan Tobo och Tierp är i ett mycket dåligt skick. Växtligheten tar över mer och mer av vägbanan, belysning saknas och vägen plogas inte på vintern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är mycket olyckligt då vägen används flitigt av många olika skäl. Många som bor i Tobo jobbar i Örbyhus och många som bor i Örbyhus jobbar i Tobo vilket gör att de skulle kunna välja att cykla till jobbet året om istället för att åka bil om gång och cykelvägen var i bättre skick. Eftersom det inte finns någon butik i Tobo vill många kunna cykla och handla i Örbyhus. I Tobo finns heller ingen skola vilket gör att vägen måste vara trygg och säker att cykla på så att barnen i Örbyhus på fritiden kan cykla till sina kompisar i Tobo och vice versa. Då vägen är ca sex kilometer lång och går genom ett jordbrukslandskap med åkrar, ängar och betande kor är den också en viktig del av rekreationen för motionärer och funktionshindrade i både Tobo och Örbyhus.

Jag förslår därför att vägen rustas upp så att den blir trafiksäker och trevlig att gå och cykla på, att belysning installeras och att vägen plogas och sandas vintertid.

Genom att genomföra ovanstående åtgärder kommer

  • biltrafiken mellan Tobo och Örbyhus att minska och miljön att bli bättre
  • alla som trafikerar vägen kommer att kunna göra det på ett säkert och tryggt sätt
  • kommunikationen mellan orterna förbättras
  • möjligheterna för motion och rekreation förbättras

Med anledning av vad jag anfört ovan vill jag därför att kommunfullmäktige beslutar:

Att uppdra åt kommunstyrelsen att se till att vägen rustas upp och sköts enligt ovanstående intentioner.

Tobo 2013-09-12

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar