M motion blir verklighet

Den 31 mars 2012 skrev Lars-Göran Birkehorn Karlsen motionen “Öppna porten till Tierp”. Motionen handlade om att Uppsala bor skulle lockas att bosätta sig i vår kommun då kommunikationerna till Uppsala är mycket bra samt att villa priserna är avsevärt mycket lägre än i Uppsala. För att lyckas med detta motionerade Lars-Göran om att Örbyhus centrum som var mycket förfallet måste rustas upp samt att man måste hitta en strategi för att förbättra resultaten på Örbyhus skola. Majoriteten avslog motionen.

Nu kan vi läsa i nedanstående tidningsartikel om hur majoriteten tagit kontakt med företagarföreningen i januari 2013 för att rusta upp centrum i Örbyhus.

Samma sak hände för cirka ett år sedan i Skärplinge, majoriteten avslog en motion från Åsa Sikberg om att rusta upp centrum i Skärplinge, motionen avslogs men centrumet rustades upp.

http://www.unt.se/osthammar/centrum-snyggas-till-2466101.aspxInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar