Länspartistämma

På stämman som hölls på Göteborgs nation i Uppsala den 29 mars deltog från Tierps moderaterna Åsa Sikberg och Daniel Blomstedt, Lars-Göran Birkehorn Karlsen, Per Davidsson, Jan Salomonsson och Jim Blomstedt.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson berättade i sitt tal om vikten av att så många som möjligt har arbete och hur detta påverkar kärnan i välfärden.

Därefter följde en paneldebatt med MQ:s ordförande Karin Juhlin som moderator, övriga på podiet var Nina Lagh landstingsråd, Tove Livendahl ledarskribent samt Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson .

Efter lunchen tågade vi från Fyris torg till Stora torget där riksdagsledamot Marta Obminska höll ett brinnande tal till stöd för Ukraina.

IMG_0543

 

 

 

 

 

 

Då förhandlingarna återupptogs bestämdes att bland annat Lars-Göran Birkehorn Karlsen och Åsa Sikbergs motion angående ökad kvalitet och valfrihet inom barnomsorgen skulle bordläggas till nästa länsförbundsstämma på grund av tidsbrist.

Daniel Blomstedt valdes till andre vice ordförande i läns förbundsstyrelsen och Åsa Sikberg omvaldes som ledamot.

IMG_0545

IMG_0545Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar