Långt och laddat

Det blev ett långt och ideologiskt laddat kommunfullmäktige sammanträde i A salen i Tierps kommunhus. Nya Moderaternas Daniel Blomstedt och Åsa Sikberg försvarade sin motion om kvaliteten i förskolan, och fick god hjälp i detta av kollegorna i Allians för Tierp. Motionärerna pekade bl.a på problemen med de stora barngrupperna, men tyvärr fick de inget gehör för sina förslag. Den styrande politiska majoriteten valde att efter en belysande och intressant debatt avslå motionen.

En motion från Nya Moderaternas Lars-Göran Birkehorn Karlsen och Åsa Sikberg om att kommunen snarast bör införskaffa hjärträddningsutrustning till kommunens äldreboenden, avslogs häpnadsväckande nog även den, trots att utrustningen ifråga är både billig att införskaffa och lätt att sköta även för en lekman. Den styrande majoriteten med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tyckte istället att frågan borde utredas vidare, och hänvisade besynnerligt nog till “etiska problem”. De boende på kommunens äldreboenden, och deras anhöriga, får således vid akuta hjärtproblem sätta sitt hopp till det relativa fåtal av dessa boendens personal, vilka är utbildade för att utföra hjärtlungräddning – eller hoppas på att ambulansen hinner fram i tid. Nya Moderaterna i Tierp reserverade sig självfallet mot att denna viktiga och bokstavligt talat livräddande motion avslogs.

Christer BolinInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar