Längre arbetsliv och tryggare ekonomi för pensionärer

  • Att erfarna medarbetare vill jobba längre ska inte straffa sig – det ska löna sig. Det är en central del av Moderaternas plan för ett starkare Sverige. För den som vill och kan jobba längre vill vi ta bort regeringens straffskatt. Det skulle öka drivkraften för att få äldre att stanna kvar och jobba, säger Elisabeth Svantesson.
  • Samtidigt stärker vi ekonomin för pensionärer med de allra lägst inkomsterna. Våra satsningar innebär 2 miljarder kronor per år för erfarna medarbetare och en tryggare ekonomi för Sveriges pensionärer med lägst inkomster, avslutar Svantesson.

Moderaterna föreslår:

  • Det ska redan från 64 års ålder vara lägre skatt för att jobba mer, i stället för från dagens 65 år.

Förslaget innebär att 70 000 64-åringar får sänkt skatt och sysselsättningen beräknas öka med mellan 1 000 till 4 000 personer. Vi vill även sänka anställningskostnaden för erfarna medarbetare. Därför vill vi avskaffa den särskilda straffskatt på äldre anställda som regeringen införde från årsskiftet.

  • Samtidigt stärker vi hushållsekonomin för de pensionärer som har allra lägst inkomster.

Moderaterna föreslår därför att bostadstillägget för pensionärer utökas med 200 miljoner kronor vilket kan ge upp till 100 kr extra i plånboken för en pensionär med låg pension.

Sammantaget satsar Moderaterna 2 miljarder kronor per år för ett längre arbetsliv för erfarna medarbetare samt en trygg ekonomi för pensionärer med låg inkomst.Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar