Konstgräsfrågan har hanterats dåligt av kommunledningen

Moderaterna sponsrar, som enda politiska parti, Strömbergs IFs fotbollslag. Vi gör det för att vi är stolta över att det i vår kommun finns en framgångsrik klubb i vår största folksport.
Det är bra att fotbollsalliansen i Tierp kommer att få borgen för sin satsning på en konstgräsplan. Men vi är kritiska över hur ärendet handlagts.

I juni togs frågan upp på kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ordförande sa tydligt att det inte kunde bli fråga om något borgensåtagande från kommunens sida. Vi moderater anser att kommunen ska ha en borgenspolicy, principer som har en förankring hos alla partier i kommunen. En sådan har t ex Uppsala kommun. Där ställs tydliga krav på de som ska få borgen och där fastslås att kommunen ska ta upp en borgensavgift, en rimlig avgift för det risktagande kommunen tar.

Utan tydliga principer blir det svårt för föreningar och andra att förutsäga hur kommunen kommer att svara på en framställan. Exemplet konstgräsplan visar tydligt hur den som i praktiken styr det mesta i kommunen kan byta åsikt över sommaren och så – notabelt nära valet – står han framför tidningarnas fotografer och ler med spaden.

Så ska det inte få gå till i en kommun. Besluten ska tas i bred förankring, så många som möjligt ska få vara med. Vi vet att fotbollsalliansen länge varit osäkra. En annan kommunledning hade skapat tydliga principer och arbetat i en öppen process.

Tierp förtjänar ett bättre styre!

Daniel Blomstedt (m)  Per Davidsson (m)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar