Kommunfullmäktige

Åsa Sikberg fick ett utförligt svar på sin motion ang “Följs svensk miljö-och djurskyddslagstifning av kommunens livsmedelsleverantörer”.

Kommunen vet inte ännu om de fått det som de har beställt. Kommunen har inte gjort någon ingående undersökning av varken den upphandlade orginalproduken eller ersättnings produkterna . Kommunen vet inte alltid vad den har fått. Definitivt inte i blandprodukterna. Kyckling är ett exempel på att kommunen inte följer sina upphandlingskrav. Stor del av kycklingen kommer från Danmark där har man andra regler än i Sverige. Det är därför billigare att köpa in den kycklingen. Många produkter är ersättningsprodukter och dessa kan komma från icke EU land.. Där finns mer att önska. Långsiktighet och mer omtanke om folkhälsan vore önskvärt. Våra barn, unga och äldre i vår kommun ska ha mat som är producerade ienlighet med vår svenska miljö och djurskyddslagstiftning något annat är inte tänkbart. Som kommun och myndigetsutövare så ska vi ställa samma krav på vår upphandling som vi ställer på våra egna företagare när vi gör miljö och livsmedelskontroller samt länstyrelsen djurhälsokontroller. Så det är med spänning som vi nu väntar på svar på den motion som Åsa Sikberg och Sara Sjödal har lämnat in som går på djupet med detta. Nästa upphandling är 2016 det är därför som vi ligger på nu.
Vill du ochså vara med och engaera dig i dessa frågor ta gärna kontak med Åsa Sikberg.

Lars-Göran Birkehorn Karlsen yrkade på att man i ärende 13 “Strategiska utvecklingsområden till visionen för Tierps kommun” skulle ändra på meningen “Prioritera hög kvalitét inom skolan utifrån behov på framtidens arbetsmarknad”. Motiveringen för detta var att för att lyckas med det man föresatt sig är det viktigt att man utgår från rätt saker. Därför menade Lars-Göran att man även måste utgå från elevernas behov och att meningen skulle ändras till “Prioritera hög kvalitét inom skolan utifrån elevernas och den framtida arbetsmarknadens behov.

Lars-Görans yrkande bifölls av fullmäktige.Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar