Interpellation till utskottet arbete och omsorgs ordförande Pia Wårdsäter angående viten utdömda av Förvaltningsrätten.

I de handlingar vi får till utskottet Arbete och Omsorgs möten finns sekretessdelgivningar. Sedan en tid tillbaka tilldöms kommunen allt oftare viten av Förvaltningsdomstolen på grund av att kommunen inte klarar av att verkställa fattade beslut.

Hur många viten utdömdes 2013?

Hur många viten har så här långt utdömts 2014?

Hur mycket har dessa viten sammanlagt kostat kommunen?

http://arbetarbladet.se/nyheter/tierp/tierp/1.7026262-oppositionen-fragar-om-vitenInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar