Interpellation till utskottet arbete och omsorgs ordförande Pia Wårdsäter angående platsbristen på Danielsgården.

2013 och 2014 interpellerade Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Pia Wårdsäter (S) om platsbristen på Danielsgården som leder till att medicinskt färdigbehandlade patienter blir kvar inom specialistvården.

Konsekvenserna av platsbristen:

  • den skapar onödigt lidande för patienter
  • skapar problem för deras anhöriga
  • kommunen förlorar flera miljoner
  • landstinget får platsbrist

Då det fortfarande är platsbrist på Danielsgården undrar jag:

  • För hur många patientdygn har Kommunen betalat Landstinget för färdigbehandlade patienter under 2013, 2014, 2015, 2016?
  • Vad har detta kostat kommunen?
  • Hur många patienter är drabbade av detta?
  • Hur många dygn har de med längst vistelse tvingats ligga kvar efter att de varit färdigbehandlade?


Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar