Interpellation till utskottet arbete och omsorgs ordförande Pia Wårdsäter angående platsbristen på Danielsgården.

_DSC6649

 

 

 

 

 

I kommunfullmäktige den 9 april 2013 interpellerade jag dig angående platsbristen på Danielsgården. Interpellationen löd: På grund av plats brist på Danielsgården måste patienter som är färdigbehandlade på Akademiska sjukhuset stanna kvar på Akademiska sjukhuset i väntan på att platser skall bli lediga på Danielsgården. Mellan den 10 april 2012 och den 10 december 2012 har vi för 270 vårddygn på Akademiska sjukhuset samt för 110 vårddygn på geriatriken betalat 1 442 520 kronor. På ett år blir det ca 2 200 000 kronor.

Vid besök på Danielsgården den 19 mars 2014 framkom att under 2013 har kommunen betalat landstinget för 530 dygn där patienterna varit färdigbehandlade på akademiska sjukhuset.

I ditt svar på min interpellation 2013 svarade du att kommunchefen gett ledningen för produktion och ledningen för sociala enheten i uppdrag att ta fram en handlingsplan med kort och långsiktiga lösningar.

Har dessa planer tagits fram?

Om planerna tagits fram hur kan det komma sig att situationen inte blivit bättre?

Lars-Göran Birkehorn KarlsenInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar