Interpellation till utskottet arbete och omsorgs ordförande Pia Wårdsäter angående platsbristen på Danielsgården.

På grund av plats brist på Danielsgården måste patienter som är färdigbehandlade på Akademiska sjukhuset stanna kvar på Akademiska sjukhuset i väntan på att platser skall bli lediga på Danielsgården. Mellan den 10 april 2012 och den 10 december 2012 har vi för 270 vårddygn på Akademiska sjukhuset samt för 110 vårddygn på geriatriken betalat 1 442 520 kronor. På ett år blir det ca 2 200 000 kronor.

Vilka konkreta åtgärder har kommunen vidtagit för att komma tillrätta med problemen?

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar