Interpellation till utskottet arbete och omsorgs ordförande Pia Wårdsäter angående mejl inskickat till kommuninnevånarnas postlåda.

I ett mejl till kommuninnevånarnas postlåda, vilket redovisades under ärende 3 i handlingarna till Kommunfullmäktige den 4 november 2014, påtalar kommunens hygiensjuksköterska ett antal brister som leder till att AFS 2005:01, SOFS 2007:19 och SOFS2011:09 inte följs. Som konsekvens härav ökar riskerna för smittspridning hos personal och vårdtagare.

  • Skyddsutrustning som används i vård och omsorg är av dålig kvalitét.
  • Snålt tilltagen upphandling av arbetskläder.
  • Dåligt städmaterial
  • Dåligt utbildad städpersonal
  • Otydliga städinstruktioner.

Motbakgrund härav önskas svar på följande fråga:

Hur tänker kommunen komma tillrätta med smittoriskerna på kommunens vård och omsorgsboenden?

2014-12-09

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar