Interpellation till kommunfullmäktige i Tierp – Vad innebär Tierp Arenas konkurs för Tierps kommun?

Det är naturligtvis trist att ta emot beskedet att Tierp Arena har begärt sig själva i konkurs. Vi undrar vad detta innebär för Tierps kommun, dels för vår egen del som kommun och sedan om det finns en bild av hur det drabbar det lokala näringslivet.

Vi i oppositionen var kritiska när majoriten (S, MP och V) valde i förskott betala 8,5 miljoner kronor för ett mångårigt avtal med arenabolaget. Ett avtal som bland annat innebar att arenan skulle behålla namnet Tierp Arena i 15 år och att Tierps kommun skulle ha tillgång till konferenslokaler ett antal dagar varje år. Själva konferensanläggningen vid arenan är ännu idag inte färdigställd.

När vi nu står inför fakta att konkursen har inträffat vill vi följande frågor till kommunstyrelsens ordförande.

Vad innebär konkursen för det 15-åriga avtal som Tierps kommun betalade 8,5 miljoner kronor för?

  • Har Tierps kommun ytterligare fodringar på arenabolaget?
  • Totalt hur mycket pengar riskerar Tierps Kommun att förlora i samband med konkursen?
  • Har kommunledningen någon bild av vad detta innebär för vårt lokala näringsliv i stort?

Daniel Blomstedt (M) och Catarina Deremar (C)

 Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar