Interpellation till kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson angående höga sjuktal och Arbetsmiljöverkets AFS 2015:4.

Arbetsmiljöverket har tagit fram AFS 2015:4 som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö, vilken börjar gälla från 2016-03-31. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Den kompletterar en tidigare AFS 1999:7 som handlar om första hjälpen och krisstöd på arbetsplatser.

Samtidigt har Försäkringskassan har fått i uppdrag att anmäla arbetsgivare med hög sjukfrånvaro till Arbetsmiljöverket. Framför allt kommer man att inrikta sig på skola, omsorg, socialtjänst, personliga assistenter samt vård. Detta innebär att Försäkringskassan nästan helt kommer att inrikta denna satsning mot kommuner eftersom problemet är störst där.

Hur är sjukfrånvaron i vår kommun i förhållande till andra kommuner inom områdena skola, omsorg, socialtjänst och personliga assistenter?
Hur har kommunen förberett sig på att hantera det ökade ansvar kommunen får som arbetsgivare i AFS 2015:4?

2016-03-17

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar