Interpellation till kommunalrådet Bengt-Olov Eriksson angående hedersrelaterat våld och förtryck i Tierps kommun.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen, eller som inte får välja sina vänner. Det kan också rör sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer. Vidare kan det handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.

Det svenska samhället vilar på en värdegrund för hur vi ska förhålla oss till och bete oss mot varandra. Det är en viktig del av det som håller samman vårt samhälle. Dessa värderingar är också djupt förankrade hos de allra flesta som bor i Sverige. Det handlar exempelvis om alla människors lika värde, allas rätt till sitt liv och sin frihet, vikten av en fungerande rättsstat samt rätten att ha en religion, men också att avstå från att ha en religion.

Hur utbrett är det hedersrelaterade våldet och förtrycket i Tierps kommun?

Vad gör Kommunen för att motverka hedersförtryckande normer?

Tobo den 25 oktober 2016

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar