Interpellation till kommunalrådet Bengt Olof Eriksson angående krav från försäkrings bolag.

Det är känt att kommunen har ett VA nät som läcker och att vi därigenom förlorar ca 30 % av det färskvatten vi producerar. Detta har fått till konsekvens att många fastigheter skadats. Fastighetsägarna har oftast fått sina skador åtgärdade av sina försäkringsbolag. Ett antal försäkringsbolag ställer nu krav på kommunen om ersättning.

Hur omfattande är dessa krav?

Har vi redan betalat sådana ersättningar?

Hur stora är i så fall dessa?

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

 Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar