Interpellation angående Folkhälsa

Till Kommunfullmäktige Tierps kommun

Hur en person upplever sitt hälsotillstånd är ett bra mått på hälsan. Efter den undersökning landstinget i Uppsala län gjort om folkhälsa visar det sig att Tierpsborna mår sämst. Endast  64 % upplever sitt hälsotillstånd som bra, till skillnad från 73 % i länet. Bäst mår Uppsalaborna, där 75 % upplever att de mår bra.

Vi moderater tycker att folkhälsa är viktigt och förutsättningarna för att må bra ska inte vara olika beroende på var du bor. Ansvaret i denna fråga är delat mellan kommunerna och landstinget och när skillnaderna är så stora mellan kommunerna är det dags att majoriteten tar ansvar.

Levnadsvanor kan påverka folkhälsan mycket. Ett aktivt fysiskt liv kan förbygga många sjukdomar, såsom diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar. Tierpsborna tillhör tillsammans med Älvkarleby och Heby de som rör sig minst. Även rökning är ett problem. 15 % av Tierpsborna röker och ingen förbättring har skett de senaste åren.

Mot bakgrund av ovanstående önskas svar på följande.

  • Vad gör majoriteten för att förbättra folkhälsan i kommunen?

Tierp mars 2013

Daniel Blomstedt (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar