Interpellation angående: Effekter utav höjda arbetsgivaravgifter.

Tierps kommun är en stor arbetsgivare och en betydande del utav den kommunala budgeten består av personalkostnader. Under den gånga valrörelsen gick bland annat Socialdemokraterna till val med löftet att fördubbla arbetsgivaravgiften för anställda 26 år och yngre. Enligt riksdagens utredningstjänst (RUT) skulle effekten utav detta förslag innebära ökade kostnaderna för Tierps kommun med närmare 5 miljoner kronor motsvarande 16 heltidsanställda 26 år eller yngre. Den nyss tillträdda regeringen aviserar förutom denna höjning nu även en höjning av arbetsgivaravgiften för personer över 65 år. Samantaget innebär detta att de budgetförutsättningar som majoriteten baserar sin budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 på kommer att försämras kraftig.

Mot bakgrund av ovanstående önskas svar på följande:

  • Hur många individer 26 år eller yngre var under 2013 anställda i respektive verksamhet (KF budgetnivå)?
  • Hur mycket utbetalades i arbetsgivaravgift för dessa under 2013 (enligt ovan fördelning)?
  • Hur många individer över 65 år var under 2013 anställda i respektive verksamhet (KF budgetnivå)?
  • Hur mycket utbetalades i arbetsgivaravgift för dessa under 2013 (enligt ovan fördelning)?
  • Hur avser majoriteten att hantera dessa förändrade budgetförutsättningar?

Tierp oktober 2014

Daniel Blomstedt (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar