Interpellation ang. Barnomsorgen i Tierps kommun

Till
Kommunfullmäktige
Tierps kommun

Interpellation ang. Barnomsorgen i Tierps kommun.

Den senaste tidens uppmärksammade oro bland föräldrar till barn inom den kommunala barnomsorgen väcker en del funderingar och frågeställningar.

I Tierps kommun bedrivs i princip all barnomsorg i kommunal regi. Det innebär att, idag, har kommunen ansvar för närmare 95 % av alla barn genom den kommunala barnomsorgen. Den bristande mångfalden (konkurrenssituationen) är ett grundläggande problem som försvårar lokal kvalitetsjämförelse och kraftigt inskränker medborgarnas valfrihet. I frågan om ökad valfrihet har vi Moderater ensamt och tillsammans med övriga alliansparter verkat för en förändring.

Den rådande situationen ställer därför mycket höga krav på de egna verksamheterna och den styrande majoriteten. Här krävs det välutbildad personal som ska kunna tillgodose varje barns behov varje dag, eftersom många barn vistas en stor del av sin vakna tid inom omsorgen. Detta innebär även att de tre första åren av barnet liv är det viktigaste, när det gäller anknytning och trygghet. Då präglas barnet av sina nära vuxna. Barnet bör därför ha en begränsad skara trygga vuxna att ty sig till. Så när det är dags för lämning på förskolan är det viktigt att personalen som tar emot barnet är välbekant med barnet och har tid att ta emot. Det samma gäller vid hämtning där behövs tid för information till föräldrarna hur dagen har varit osv.

Som leverantör av barnomsorg är det viktigt att lyssna till föräldrarnas oro de känner sina barn och reagerar på deras beteende.

Mot bakgrund av ovanstående önskas svar på följande:

 På vilket sätt arbetar kommunen för att öka mångfalden av utförare/former av barn omsorg i kommunen?
 På vilket sätt arbetar kommunen för att öka kvalitén på och tillgängligheten av det förebyggande och pedagogsiska arbetet så att varje barns behov tillgodoses under dagen?
 På vilket sätt säkerställer kommunen att barnen och personalen ges de förutsättningar som krävs så att ingen blir psykiskt eller fysiskt lidande?
 På vilket sätt arbetar kommunen med att fånga in och utveckla föräldrarnas tankar och idéer rörande en förbättrad verksamhet?

Gåvastbo och Tierp maj 2012
Åsa Sikberg (M) Daniel Blomstedt (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar