Interpellation 2012-02-06

Trygghet och samhälls service har alla Tierps invånare rätt till.

Kommunen har ett ansvar att öka trygghets och säkerhetstänkandet för alla kommunens invånare. I målen i kommunens översiktsplan, står det bland annat att kommunens vision är att prioritera utveckling av tillväxt och god livsmiljö, samt att barn och unga är prioriterade. Det är beklagligt att man då inte värnar om säkerhet och trygghet i hela kommunen. De skattebetalande kommuninvånare som bor ute i de små orterna har också rätt till samhällsservice. Stegvis tas dock servicen bort från dem som bor längst bort från tätorterna. Hur ska man då får hela Tierp att leva? Alla kommuninvånare är lika viktiga.

Så min fråga till kommunledningen är:

Varför och vad är syftet med att kommunen har släkt ner gatubelysningarna på de mindre stickvägarna runt om Tierps småorter?

Åsa Sikberg (m)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar