Ideologiska skillnader trots relativ samsyn

Årets sista Kommunfullmäktigesammanträde präglades till stor del av god stämning, och en relativ samsyn över blockgränsen i flera frågor. De ideologiska skillnaderna framträdde dock trots detta tydligt under kvällens gång.

Nya Moderaternas gruppledare Daniel Blomstedt ville att byråkratin inom Tierps kommun skulle begränsas, för att snabba upp de kommunala bostadsprocesserna. Detta för att det skall gå snabbt, och vara enkelt, att etablera sig inom kommunen. Vi måste helt enkelt ha tillväxt av medborgare, om vi vill kunna behålla och helst även öka servicenivåerna i våra orter.

Daniel ville även att målen i den bostadsförsörjningsplan som tagits fram av Beredningen för tillväxt och samhällsbyggande skall konkretiseras ytterligare, något som partiets representant i beredningen, Christer Bolin, internt i beredningen framfört önskemål om.

Partiet reserverade sig mot att de näringsidkare som har utskänkningstillstånd för att servera alkohol, tvingas betala tillsynsavgift, även om inget kontrollbesök gjorts från kommunens sida. Nya Moderaterna tycker det är en självklarhet att man bara skall behöva betala för sådana tjänster man faktiskt får, men tyvärr tyckte den styrande majoriteten annorlunda.

Sven Lokander argumenterade vältaligt och pedagogiskt för en övergång till en viktbaserad renhållningstaxa, vilket vore både logiskt, och en välkommen och konstruktiv insats för en bättre miljö. Kommunen betalar redan idag efter vikt på de sopor som körs med diesellastbilar till Uppsala för förbränning, och även för själva destruktionen i sig. Att då också låta vikten på de sopor som kommunens invånare lämnar ifrån sig påverka det pris de betalar för sin sophämtning, vore logiskt. Det som väger mest är det s.k våta avfallet, dvs vanligt hushållsavfall i form av matrester o.d. Ett viktbaserat system skulle uppmuntra källsortering, minska matsvinnet och leda till ett bättre fungerande kretslopp i form av lokal kompostering. Tyvärr valde den styrande majoriteten att som vanligt bortse från logik och något som faktiskt skulle göra verklig och positiv skillnad för miljön. Miljön och kommuninnevånarna är att beklaga! Nya Moderaterna reserverade sig självfallet mot detta.

Tierps kommun behöver en ny, ansvarsfull kommunledning!

Christer BolinInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar