Heders relaterat våld

Torsdagen den 20 januari deltog jag i en EU konferens i Riksdagshuset angående heders relaterat våld. Trots att de drabbade lever i ett demokratiskt land kan de inte bestämma över sina liv. Exempelvis, vem dom ska gifta sig med, bestämma över sin kropp eller vilka kläder eller umgänge de ska ha. Det är dags att göra en undersökning om hur det ser ut i Tierp!

Riksdagsman Ulrika Karlsson håller i mikrofonenInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar