Fråga till kommunfullmäktige angående eventuell omorganisation i Tierps kommun.

Under hösten 2013 inleds en uppföljning och analys av den politiska organisationen i Tierps kommun till följd av en Alliansgemensam motion. Syftet är att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på eventuella förändringar på organisationen inför mandatperioden 2015-2018.

Samtidigt med detta arbete har det, utan politiska beslut, initierats ett omorganisationsarbete för tjänstemannaorganisationen.

Då en kommun består utav dessa två organisationer är det avgörande att de harmoniserar med varandra. Detta faktum var en av grundförutsättningarna i förberedelserna inför omorganisationen 2007. Därefter har det skett ett antal fristående organisationsförändringar på tjänstemannasidan.

Mot bakgrund av ovanstående önskas svar på följande.

  • Hur kommer dessa två processer att synkroniseras för att nå ett gemensamt och likriktat resultat?
  • Kommer, och i så fall hur, den framtida tjänstemannaorganisationen att politiskt förankras?

Tierp september 2013

Daniel Blomstedt (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar