Fråga till kommunalrådet Bengt Olof Eriksson på kommunfullmäktige den 14 februari.

Fråga till kommunalrådet Bengt Olof Eriksson angående överenskommelsen om samverkan för ökad trygghet i Tierps och Älvkarleby kommuner med Polismyndigheten i Uppsala län.

I överenskommelsen står att det skall upprättas handlingsplaner. Under rubriken mål och indikatorer står det att: ”Alla insatser ska ha mätbara mål. Resultaten ska följas upp och redovisas till kommunstyrelsen och polisstyrelsen två gånger om året.” Någon av rapportering till kommunstyrelsen har inte skett sedan överenskommelsen skrevs på 2009.

Vid vilka två kommunstyrelsemöten under 2012 kan vi förvänta oss en rapport enligt avtalets intentioner?

2012-02-10

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar