Folkhälsa i det nya badet i Tierp?

Tierps kommun har skrivit på en folkhälsopolicy som gäller för hela Uppsala län.

Där står det bland annat att kommunen ansvarar för många verksamhetsområden som är avgörande för folkhälsan för invånarna, tex. samhällsplanering, trafik, utbildning, och vård och omsorg.

Vision:

God hälsa för alla.

Mål:

1. Goda livsvillkor

2. En främjande hälso- och sjukvård

3. Hälsosamma levnadsvillkor

4. Psykiskt välbefinnande

Exempel från målen som kommunen kan bidra med är att stärka och att utgå från det friska hos alla individer.

Att ge alla förutsättningar till en aktiv livsstil och öka den fysiska aktiviteten.

Det borde vara rimligt att kräva när det nya badet öppnar, att det finns minst två dagar i veckan tillgängligt då vattnet är uppvärmt till 32 grader. För att Tierps invånare ska kunna bedriva aktiv friskvård för de medborgare som inte kan bada i det kalla vatten pga. led och muskelvärk eller för att det har lättare att röra sig i det varma vattnet för att få ökad rörlighet o mindre värk.

Mot bakgrund av ovanstående önskas svar på följande frågeställningar

Hur planerar kommunledningen utnyttja det nya badet så att alla medborgare kan nyttja det  i  friskvårdssyfte?

Kommer det att ges möjlighet för personer med led, muskel besvär att nyttja badet, tex. genom förhöjd temperatur.Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar