Fokus på budget och skola

Tisdagens kommunfullmäktigesammanträde kom att återigen tydligt visa på skillnaderna mellan den ansvarsfulla och dynamiska politik som Nya Moderaterna och vännerna i Allians för Tierp står för, och en allt mer trött och visionslös, styrande majoritet. Dessa tycks så benhårt beslutna att säga nej till det som oppositionen föreslår, att man verkar strunta i konsekvenserna. Sålunda röstade man alltså bl.a ned en moderat motion som syftade till nolltolerans mot mobbning, trakasserier och sexism i skolan. Det är ofattbart hur någon kan offra barns väl och ve för sin politiska prestige, men tyvärr var det just det som skedde under fullmäktigesammanträdet.

Majoriteten valde att avslå motionen, och i konsekvensens namn menar man då alltså inte att det är viktigt att arbeta mot kränkningar i skolan. Förmodligen är inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet likgiltiga inför sådana gräsligheter, men tyvärr sänder deras avslag på den moderata motionen just sådana signaler. Tidigare har den styrande majoriteten även avslagit en motion om att införa en läsa, skriva och räknagaranti, enligt vilken kommunen skulle förbinda sig att se till inget barn skulle få passera genom grundskolan, utan att tillgodogöra sig dessa synnerligen nödvändiga färdigheter.

Föräldrar som tycker det är viktigt att deras barn får lära sig något i skolan, och som dessutom inte vill att deras barn skall bli mobbade, trakasserade och på annat sätt kränkta under sin skoltid, bör därför minnas detta i valet 2014. Nya Moderaterna står för ett kunskapssamhälle, där var och en får en chans att utvecklas efter just sina speciella förutsättningar, och där mobbning, diskriminering och sexism med all kraft motarbetas och bekämpas.

Huvudnumret under fullmäktigesammanträdet kom som väntat att utgöras av budgetdebatten. Sedan 2007 är det genomsnittliga driftsbudgetunderskottet 26,5 miljoner per år, om årets septemberprognos räknas in. Och, som Nya Moderaternas gruppledare, Daniel Blomstedt konstaterade i sitt anförande, så ser det ännu värre ut, om man granskar den tid som Miljöpartiet ingått i den styrande majoriteten, tillsammans med Socialdemokraterna. Innevarande år är att betrakta som ett nytt rekordår, men inte i någon positiv bemärkelse. Prognosen på – 35,9 miljoner kronor, skall, som Daniel påpekade, jämföras med 2011 års gällande rekord, – 45 miljoner kronor.

Daniel Blomstedt fortsatte med att konstatera att skattehöjningen, och i synnerhet den del som avsågs för omställnings, rationaliserings och effektiviseringsåtgärder, uppenbarligen inte har haft effekt, utan bara inneburit ökat skattetryck, och minskad valfrihet för medborgarna i kommunen.

Nya Moderaterna och Allians för Tierp har i arbetet med den ekonomiska planen varit väldigt tydliga med vilken prioriteringsordning som gäller. Vi är rörande överens om att en hållbar framtid endast kan byggas i denna ordning:

1. Ordning och reda i de kommunala finanserna.

2. Fredande och utvecklande av välfärdens kärna.

3. Kommunalskattesänkningar.

Endast kan den negativa utvecklingen i Tierps kommun brytas, och den inneboende potentialen hos såväl kommunens innevånare som kommunen självt, komma till sin rätt.

Socialdemokraterna har styrt kommuen i fyrtio år. Det märks. Tierps kommun behöver en ny, och ansvarsfull kommunledning! Rösta på Nya Moderaterna och Allians för Tierp i valet 2014!

Christer BolinInga Kommentarer.

Skriv En Kommentar