Flitiga moderata motionsskrivare

Tisdagskvällens kommunfullmäktigesammanträde var på ytan en tämligen lugn och odramatiskt tillställning, men studerade man förehavandena lite mer ingående, kunde man notera engagerat och hårt arbete i syfte att förbättra för kommunens innevånare. Ett flertal nya motioner från Nya Moderaterna – i sin helhet återgivna längre ned här på vår hemsida – hade inkommit, och anmäldes nu i vanlig ordning. Inkomna motioner anmäls alltid inför sittande kommunfullmäktige, vilket innebär att motionerna formellt bekräftas. Därmed vinner de tillträde till den kommunala processen.

De moderata motionerna visade tydligt partiets sociala engagemang, och intresse för frågor som berör människors vardag. En sådan motion handlade om ökad kvalitet och valfrihet inom barnomsorgen, och var skriven och inlämnad av Åsa Sikberg och Lars-Göran Birkehorn Karlsen. Vårt barnperspektiv visade sig även i den motion om växelvis barnomsorg, som Daniel Blomstedt tidigare lämnat in, och som nu under fullmäktigemötet kom upp till debatt.

Nya Moderaterna jobbar outtröttligt för att göra Tierps kommun till en bättre och mer attraktiv plats att leva på och verka i, oavsett vem man än är, och oberoende av vilka förutsättningar man än har. Alla är viktiga och alla behövs!

Vi moderater tror på människorna som tillsammans utgör Tierps kommun, och på den inneboende potential som finns i vår fantastiska bygd. Vi ser och erkänner denna potential och vill ta till vara den, för allas vårt gemensamma bästa.

Tierps kommun har goda förutsättningar att bli en dynamisk framtidskommun. För att detta viktiga arbete skall kunna inledas, behöver dock kommunen få en ny, ansvarsfull ledning, istället för den visionslösa, trötta och förändringsobenägna, som så länge försummat och bromsat denna potential.

Rösta på Nya Moderaterna och en dynamisk framtid för Tierps kommun i valet i september 2014!

Tierp behöver en ny, ansvarsfull kommunledning!

Christer Bolin 



Inga Kommentarer.

Skriv En Kommentar